Vernieuwing als ideale vorm van verandering

door Anita van Veen | 21 mei 2020 | Verandermanagement visie

Vernieuwing als ideale vorm van verandering

"Het is niet de sterkste van een soort die overleeft, ook niet de intelligentste. Wel degene die zich het beste aan veranderingen kan aanpassen." - Charles Darwin

Met de start van mijn nieuwe bedrijf kwamen voor mij heel veel stukjes van de puzzel bij elkaar. Al jaren zie ik mensen worstelen met verandering. En dat is een lastig gegeven, want we leven in een tijd waarin alles steeds sneller gaat; ook de veranderingen. Niet iedereen kan dit bijbenen en er is vaak weerstand bij veranderingen.

Hoe krijg je mensen mee in de verandering? En hoe houden we de snelheid van de verandering vast? Ik zie daarbij dat dezelfde mensen, die deze veranderingen willen doorvoeren aan de andere kant zorgen, dat hun mensen minder wendbaar zijn; weinig ruimte bieden voor creativiteit; lef de kop wordt ingedrukt. De vraag is: hoe krijg je je mensen dan uit hun vaste patronen en in de veranderstand?

Van verandering naar vernieuwing

Vernieuwing staat voor iets wat er nog niet is. Dus niet het oude weer boven tafel halen en veranderen naar iets wat er eigenlijk al eerder was. Nee, vernieuwing staat voor wedergeboorte. Als een rups, die na een korte pauze in de cocon, zich transformeert naar een vlinder. In organisaties zie je vaak dat de verandering teruggaan is naar wat er eerder was. Dat hoeft niet verkeerd te zijn. Laten we dan alleen wel kijken naar de 2.0 versie hiervan en daarbij ook eerlijk zijn, in waar we echt afscheid van moeten nemen. En wat we kunnen leren vanuit hele andere hoeken en ook integreren. Om op die manier echt nieuwe kansen te creeëren. In het geval van een omvallende boom, kan je bijv. kiezen deze te kappen en een nieuwe boom planten, die hetzelfde is als de vorige. Wat ook kan is leren vanuit de zorg, waarin we mensen ondersteunen met een kruk of iets dergelijks. Van daaruit kan je een kunstwerk maken, waarbij je de boom steun geeft en hem zo op een vernieuwende manier verdere kansen biedt.

Dit houdt ook in, dat de manier waarop leiderschap in de organisatie vormgegeven wordt anders zal zijn. In hoeverre is management in staat, om zichzelf ook te vernieuwen en te zorgen, dat de mensen in de organisatie leven in een omgeving, waarin ruimte is voor creativiteit, lef en het bouwen aan verbinding? Dit houdt voor managers in dat ze vaak minder moeten managen en meer naar ‘de Connector Manager’ (onderzoek van Gartner) gaan. (Hierover later meer in een specifieke blog over de Connector Manager).

Als je naar vernieuwing wilt in je organisatie, wil ik je graag enkele vragen meegeven om over na te denken:

  • In hoeverre zijn mijn mensen in staat, om om te gaan met veranderingen?;
  • In hoeverre begeleiden mijn leiders hun teams om wendbaar te zijn? Of zitten ze vooral vast in patronen?
  • Hoe gaan we in de organisatie om met mensen, die lef tonen, tegen de stroom in durven te zwemmen?
  • In hoeverre betrekken we onze mensen bij vraagstukken en dagen we ze uit om met oplossingen te komen?
  • Hoeveel ruimte geven we in de organisatie om netwerken te bouwen binnen de organisatie?
  • In hoeverre durven we het oude los te laten, om nieuwe kansen op te pakken?

Mocht je niet heel erg enthousiast worden van de antwoorden op deze vragen, dan denken we graag met je mee, om te kijken naar kansen. Hoe kunnen we met elkaar de vernieuwing brengen die jullie nodig hebben? En we beloven, in de slag naar die vernieuwing, helpen we om de mensen open te stellen voor die vernieuwing, door goed te kijken welke van onze methodieken de mensen echt aanzetten.